Máy bơm Samoa AODD

Sản phẩm SAMOA chủ yếu được sử dụng cho việc chuyển giao, pha chế, định lượng và thu hồi chất lỏng với các cấp độ nhớt khác nhau. SAMOA thiết kế và sản xuất máy bơm không khí piston   và máy bơm màng đôi hoạt động bằng công nghệ Directflo®, đồng hồ đo lưu lượng,  van điều khiển, linh kiện điện cho hệ thống quản lý chất lỏng, cuộn vòi, súng vận hành bằng tay và các sản phẩm và phụ kiện khác để quản lý chất lỏng.